Quickscan


De APK voor uw organisatie

U heeft geen specifieke hulpvraag maar wel het gevoel dat er het een en ander verbeterd kan worden binnen uw organisatie? Voor de ondernemer die met dit gevoel rondloopt, heb ik de quickscan ontwikkeld.

De scan biedt inzicht in o.a.:

 De volgtijdelijke ontwikkelingen binnen uw organisatie en de verwachtingen voor de toekomst.
 De volgtijdelijke ontwikkelingen binnen uw organisatie vergeleken met de ontwikkelingen bij soortgelijke organisaties binnen uw branche.
 Bedreigingen en kansen voor uw organisatie & sterke en zwakke punten van uw organisatie (swot- analyse).

De quickscan is onderverdeeld in een 6-tal analyses:

 Analyse van de bedrijfseconomische kengetallen & ratio's
 Analyse van de markt
 Analyse van de financieringsstructuur
 Analyse van de administratieve organisatie & interne controle
 Analyse van de marketing-en salesorganisatie
 Analyse van de organisatiestructuur en leiderschap

U kunt naast het doorlichten van uw organisatie als geheel ook opteren voor een quickscan van individuele onderdelen/filialen/dochterondernemingen binnen uw organisatie. Voorts kunt u opteren voor uitvoering van alle 6 analyses maar ook kiezen voor een combinatie van individuele analyses.

De quickscan bestaat uit een kennismakingsgesprek met daaropvolgende analyse van uw organisatie. Het scannen duurt -afhankelijk van o.a. de omvang van uw organisatie, de branche waarin u actief bent, het aantal analyses welke u uitgevoerd wenst te hebben- tussen de 8 en 12 weken. De uitkomsten worden na voltooiing van de scan aan u gepresenteerd. Vervolgens is het aan u te bepalen of u meer specifiek op bepaalde punten in wenst te gaan of niet.

Bedankt voor uw interesse en het beschikbaar stellen van uw tijd. Mocht u ondanks bovenstaande informatie nog met vragen zitten, dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen.


Met vriendelijke groet,


Andries Luchies